e-mel pembaca

Semua e-mel untuk siaran MESTI disertakan nama penuh penulis, alamat, nombor telefon/faks, sekali pun jika menggunakan nama samaran.  E-mel akan diedit bagi tujuan kejelasan dan ketepatan maksud sementara aspek kerahsiaan akan dipelihara.

Pembaca