16 ibu tunggal sertai program komuniti kelas jahitan ke-4

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 SEPT – Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) telah mengadakan Majlis Pelancaran Program Komuniti Kelas Jahitan bagi penghuni Pusat Penempatan Sementara pagi ini di Pusat Bahagia Brunei Muara, Kampung Pulaie.

Seramai 16 orang daripada golongan ibu-ibu tunggal dan penerima bantuan kebajikan bulanan menyertai Program Komuniti Kelas Jahitan kali ke-4 yang telah dirasmikan hari ini.

Perasmian program disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan,Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan) di KKBS, Dayang Saidah binti Haji [email protected] serta pegawai-pegawai dari JAPEM dan peserta-peserta bengkel.

Program antara lain bertujuan untuk memperkasa ibu-ibu tunggal dan mereka yang berpendapatan rendah untuk mengasah kemahiran dalam bidang jahitan dan keusahawanan.

Dengan adanya program berkenaan, ia diharap akan dapat meningkatkan ekonomi golongan tertentu supaya mereka dapat mandiri dan menjadi usahawan yang berjaya.

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin ketika cuba menggunting pola baju selepas merasmikan Program Komuniti Kelas Jahitan ke-4 di Pusat Bahagian Brunei Muara, Kampung Pulaie, kelmarin. – Gambar serahan KKBS
Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bergambar ramai pada Majlis Pelancaran Program Komuniti Kelas Jahitan bagi penghuni Pusat Penempatan Sementara di Pusat Bahagia Brunei Muara.