16 murid tamat Program Cintai Al-Quran

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 NOV – Seramai 16 orang murid telah menerima sijil Pengajian Program Cintai Al-Quran 2019 anjuran Majlis Perundingan Kampung (MPK) RPN Kampung Panchor Mengkubau dengan kerjasama bersama Al-Huffaz Management.

Majlis penyampaian sijil telah berlangsung di Dewan Serbaeguna Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulaie, hari ini, di mana penyampaiannya telah disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz
Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku tetamu kehormat majlis.

Program yang dilancarkan pada April lalu itu adalah khusus untuk anak-anak yatim dan anak-anak daripada keluarga yang kurang berkemampuan khususnya di kawasan RPN Kampung Panchor Mengkubau.

Ia merupakan inisiatif bagi memberi peluang dan kesempatan kepada mereka untuk bersama-sama mempelajari Iqra’ dan Al-Quran secara teratur.

Program ini telah berjaya membawa sebahagian daripada pelajar-pelajar Iqra untuk meneruskan pengajian ke peringkat Al-Quran pada tahun hadapan untuk menyuntik semangat mereka lagi, pihak MPK akan berusaha untuk memberikan insentif kepada pelajar terbaik setiap hujung tahun dan kedatangan yang memuaskan.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam ucapannya melahirkan harapan agar program berkenaan akan memupuk kesedaran kepada semua bukan saja dalam kala-
ngan kanak-kanak bahkan penuh bermakna lagi kepada diri untuk beramal dengan membaca Al-Quran, seperti pentingnya amal ibadat sembahyang dan bersedekah.

Pemangku Ketua Kampung Mengkubau, Awang Mohammad Hilmy bin Haji Ahmad memberitahu bahawa program berkenaan akan diperkembangkan lagi dengan membuka lebih banyak peluang kepada penduduk kampung dengan tanpa had umur.

Majlis penyampaian sijil juga diserikan dengan persembahan bacaan daripada para peserta Iqra dan Al-Quran.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama menyampaikan sijil kepada salah seorang murid.