$16,500 wang zakat diagihkan

Oleh Pg Fairol RMF

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 Mei – Untuk meringankan beban asnaf fakir dan miskin serta menampung perbelanjaan Hari Raya yang bakal tiba, Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) telah menyampaikan agihan zakat wang tunai kepada asnaf fakir miskin menjelang Hari Raya tahun 2018.

Sebanyak $16,500 telah diserahkan kepada 60 ketua keluarga dan tanggungannya (30 lelaki dan 30 perempuan) yang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin yang tinggal di sekitar Masjid Perdana Wangsa, Kampung Setia.

Majlis yang diadakan di Masjid Perdana Wangsa itu dihadiri oleh Ahli MUIB, Dato Seri Setia Dr. Haji Mohd Japar bin Haji Mat Dain @ Maidin yang juga turut menyampaikan agihan zakat tersebut.

Dato Seri Setia Dr. Haji Mohd Japar mengagihkan zakat kepada para penerima dalam Majlis Penyampaian Agihan Zakat kepada asnaf fakir miskin.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah Pemangku Setiausaha MUIB, Haji Abdul Aziz bin Haji Akop.

Pada Tahun ini, sebanyak $1,173,950.00 telah diperuntukkan kepada 6,551 orang penerima yang terdiri dari asnaf fakir dan miskin di seluruh negara dan peruntukkan ini diambil daripada Kumpulan Wang Zakat Fitrah dan Zakat Harta yang dikutip pada tahun 1438H/2017M yang berjumlah sebanyak $18,434,856.71.

Dengan sumbangan agihan zakat ini, ia akan dapat meringankan beban di samping mendidik untuk lebih berjimat cermat dengan harapan semoga para penerima akan sentiasa menunaikan perintah Allah S.W.T dan menjauhi segala laranganNya.