22 mukim catat sifar kes COVID-19

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 10 JAN – Antara 1 hingga 8 Januari lalu, tidak ada mukim yang mencatatkan lebih daripada 40 kes positif COVID-19.

Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar menjelaskan lanjut bahawa 17 mukim (43.6 peratus) mempunyai jumlah kes antara satu hingga 40 kes dan sebanyak 22 mukim (56.4 peratus) mempunyai sifar kes.

Yang Berhormat Dato mengongsikan gambaran mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.