251 jemaah haji selamat pulang

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 OGOS – Seramai 251 orang jemaah haji termasuk tiga pegawai Maktab Urusan Haji Perubatan hari ini selamat tiba di tanah air selepas hampir sebulan berada di tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji. Mereka merupakan antara kumpulan jemaah haji pertama yang pulang daripada empat penerbangan yang dijangka membawa semua jemaah haji dari tanah suci.

Hadir di Lapangan Terbang Antarabangsa bagi menyambut kepulangan jemaah haji ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof merangkap pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB dan Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar. Turut menyambut kepulangan me-reka ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, Dato Seri Paduka Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali; dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi, Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz Al-Muhanna.

Bagi memberkati kepulangan jemaah haji itu, Doa Selamat dibacakan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Omar Ali Saifuddien, Mudim Haji Amran bin Haji Mohd Salleh.

Turut membanjiri balai ketibaan bagi menyambut orang tersayang ialah kaum keluarga dan sanak saudara para jemaah.

Jemaah yang tiba terdiri daripada 42 orang jemaah yang mengikuti Syarikat Darussalam Holdings Sdn Bhd, 42 dari Syarikat At-Taqwa Travel Tours Sdn Bhd, 62 orang dari Syarikat Raudah Al-Amin Sdn Bhd dan 103 orang dari Syarikat Straits Central Agencies (B) Sdn Bhd.

Salah seorang jemaah haji yang tiba, Haji Abdul Rashyid bin Haji Othman dan isteri ketika ditemu bual wartawan Media Permata, memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana telah diberikan kemudahan dan dilancarkan segala urusan semasa mengerjakan ibadah haji di sana.

Beliau yang turut menunaikan haji bersama ayah, ibu serta tiga adiknya, gembira dapat mengerjakan ibadah bersama ahli keluarganya dalam keadaan tenang.

Salah sebuah keluarga disambut oleh orang tersayang semasa kepulangan dari tanah suci Mekah.
Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan Kedua semasa mengalu-alukan ketibaan jemaah haji.