261 peranti, 400 kad SIM diterima Kem. Pendidikan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 SEPT – Bagi menyokong pembelajaran dalam talian dan untuk membantu pelajar-pelajar yang memerlukan sebagai usaha untuk menangani impak gelombang kedua penularan wabak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-Komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI) sekali lagi melaksanakan Kempen Sumbangan Peranti.

Sejak kempen itu dimulakan pada 30 Ogos lalu, sebanyak 261 peranti serta 400 kad SIM bagi data dan sambungan telah disumbangkan oleh orang ramai serta syarikat-syarikat swasta.

Kempen itu menyasarkan sebanyak 5,000 peranti bagi pelajar-pelajar yang memerlukan dan untuk dipinjamkan kepada mereka bagi pembelajaran dalam talian, jelas Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Hamzah bin Haji Sulaiman ketika mengulas mengenai perkembangan terkini Kempen Sumbangan Peranti semasa Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Beliau menerangkan lanjut bahawa kempen itu dihasratkan untuk membantu pelajar-pelajar yang berhadapan dengan cabaran mendapatkan akses kepada pendidikan dalam talian dan kempen berkenaan akan terus dilaksanakan sepanjang masa serta diharap akan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan usaha-usaha yang tertentu.

Sementara itu, mengulas mengenai jumlah peranti yang dipinjamkan kepada pelajar-pelajar hasil daripada sumbangan yang dilaksanakan pada 2020 dan kaedah pengagihan peranti kepada pelajar-pelajar yang memerlukan, Yang Berhormat Dato mendedahkan bahawa sebanyak 1,700 peranti telah dipinjamkan kepada pelajar-pelajar sejak bermulanya penularan pandemik COVID-19 dengan pengagihan pinjaman peranti pada kempen kali ini, akan dilaksanakan apabila keadaan mengizinkan serta kaedah untuk mengagihkan peranti berkenaan.

Beliau menjelaskan bahawa pada masa ini, perbincangan diadakan untuk memikirkan kaedah terbaik bagi mengagihkan peranti berkenaan kepada para pelajar. Beliau berkata bahawa terdahulu pengagihan dilaksanakan secara pandu lalu dan juga dihantar ke rumah para pelajar yang memerlukan.

“Pada masa ini, dilihat lagi senarai yang terdapat di Kementerian Pendidikan, mengikut keutamaan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan untuk diberikan pinjaman peranti itu.”

Beliau menyatakan kempen sumbangan itu akan dilaksanakan sepanjang masa dan melahirkan penghargaan kepada orang ramai yang sama-sama tampil untuk menghulurkan bantuan bagi pelajar-pelajar yang memerlukan supaya pendidikan serta pembelajaran mereka tidak terjejas dalam mengharu-ngi situasi penularan wabak COVID-19.