298 sertai tasmik Al-Quran

Oleh Salawati Haji Yahya

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 25 Mei – Seramai 298 orang peserta daripada penduduk Kampung Sungai Akar dan kawasan sekitarnya hari ini menyertai sesi ketiga Pemantauan dan Tasmik bagi Majlis Khatam Al-Quran 72 Kali Khatam Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 tahun 2018 anjuran Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah.

Dalam sesi ketiga pemantauan dan tasmik itu, seramai 169 orang peserta berumur 41 tahun ke atas, manakala 76 orang terdiri daripada belia yang berumur antara 18 hingga 40 tahun, sementara 53 orang peserta lagi daripada kanak-kanak yang berumur 17 tahun ke bawah.

Turut menyertai majlis itu, ialah Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Haji Apong dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali yang turut menyertai acara tersebut di Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah.
Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan semasa menyertai sesi ketiga pemantauan dan tasmik Al-Quran.

Projek ini merupakan anjuran bersama Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar dan Jawatankuasa Takmir Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah.

Antara lain tujuan majlis ini adalah untuk menggalakkan penduduk-penduduk Kampung Sungai Akar dan kawasan sekitarnya membaca 30 juzuk2 Al-Quran untuk dikhatamkan sempena Sambutan Hari Keputeraan KDYMM yang ke-72 tahun.

Di samping mengenal pasti peserta yang memerlukan bimbingan membaca Al-Quran sekali gus menjalin usaha kerjasama dan silaturahim ahli-ahli majlis perundingan kampung dan takmir masjid dengan para peserta.