44 guru tamat Program Tadreeb Al-Mu’alim

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 SEPT – Program Tadreeb Al-Mu’alim yang dijalankan secara dalam talian selama tiga bulan bermula 1 Jun hingga 9 September lalu bagi tenaga-tenaga pengajar di sekolah-sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB), berakhir dengan majlis penutup secara maya, hari ini.

Majlis penutup kendalian Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) melalui Unit Program Ta’zeez Al-Lughah Al-‘Arabiah Bi Madaris ‘Arabiah, Pejabat Setiausaha Tetap, KHEU dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam dan Bahagian Antarabangsa dan MABIMS itu diadakan untuk memberigakan mengenai program tersebut yang merupakan kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh Kerajaan Kesultanan Oman kepada Negara Brunei Darussalam.

Di samping itu, ia juga sebagai tanda penghargaan dan ucapan tahniah kepada para peserta atas kerjasama, penyertaan dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang program dijalankan.

Program yang disertai oleh seramai 44 orang tenaga pengajar di sekolah-sekolah Arab dan ITQSHHB itu bertujuan untuk memperkasa penggunaan Bahasa Arab di Negara Brunei Darussalam serta dapat melahirkan guru-guru yang mahir dalam membimbing pelajar untuk bertutur dan membaca dalam Bahasa Arab dengan baik.

Menurut kenyataan yang diberikan, perkembangan para peserta dapat dilihat sepanjang mengikuti program itu antaranya penambahbaikan pengetahuan dalam empat kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan membaca.

Kenyataan menyatakan, program berkenaan telah diselia dan dipantau secara berterusan oleh Hamed bin Seif bin Hamed Ar Rajibi yang merupakan pakar kurikulum pendidikan dalam pengajaran Bahasa Arab bagi bukan penutur, dan empat orang guru di bawah Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman yang juga mempunyai kepakaran dalam bidang pengajaran Bahasa Arab bagi bukan penutur.

Dengan peningkatan positif yang diperolehi daripada program berkenaan, KHEU sangat menghargai sokongan dan kerjasama yang telah diberikan oleh Kesultanan Oman dan sentiasa mengalu-alukan kerjasama yang berterusan dari Kesultanan Oman pada masa hadapan.

Majlis penutup secara maya itu dihadiri oleh Duta Besar Istimewa dan Multak Kesultanan Oman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmed Hashil bin Rahid Al-Maskari; Setiausaha Tetap di KHEU, Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim; pemangku pengarah Jabatan Pengajian Islam (JPI), ketua Bahagian Antarabangsa dan MABIMS, pengetua ITQSHHB, pemangku ketua Unit Pro-gram Ta’zeez Al-Lughah Al-‘Arabiah Bi Madaris ‘Arabiah, pegawai-pegawai dari JPI dan Bahagian Antarabangsa dan MABIMS serta para peserta program.

TYT Sheikh Ahmed Hashil dan Haji Mohammad Rosli bersama antara yang menghadiri majlis penutup secara maya itu. – Gambar serahan KHEU