49 pelajar KUPU SB terima sumbangan

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 MEI – Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar telah menghulurkan sumbangan kepada 49 pelajar terpilih sebagai sebahagian daripada Projek Barakah Ramadan KUPU SB.

Hadir bagi menyerahkan sumbangan tersebut ialah Dekan Pelajar KUPU SB, Haji Mohd Shahiran bin Haji Mohd Sofian dan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar KUPU SB, Dayangku Zainab binti Pengiran Haji Tuah.

Projek berkenaan merupakan projek amal tahunan KUPU SB sebagai bentuk pemedulian dan hasrat dalam membantu pelajar-pelajar KUPU SB bagi penyediaan keperluan di bulan Ramadan dan Hari Raya yang bakal menjelang.

Sumbangan yang disampaikan merupakan hasil kutipan daripada seluruh warga KUPU SB.

ATAS & BAWAH: Haji Mohd Shahiran dan Dayangku Zainab menyampaikan sumbangan kepada pelajar-pelajar terpilih dari KUPU SB.