54 pain darah berjaya dikumpulkan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 JUN – Sebanyak 54 pain darah telah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah sempena memperingati penubuhan Jabatan Penerangan ke-70 yang berlangsung di Dewan Pengiran Setia Negara, Bangunan Asal Jabatan Penerangan.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, di sini, hari ini, kempen yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 11:30 pagi itu dikendalikan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Perkhidmatan Makmal, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS).

Kempen bertujuan untuk membantu menambah tabung darah bagi keperluan sesiapa sahaja yang memerlukannya di samping itu juga bagi membantu Pusat Pendermaan Darah memenuhi misinya untuk memastikan ketersediaan bekalan darah yang selamat dan boleh dipercayai.

Di samping itu, ia juga bermatlamat untuk memupuk dan menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dalam kalangan warga Jabatan Penerangan dan orang ramai, serta untuk meningkatkan kesedaran tentang manfaat menderma darah terhadap tubuh badan dan kesihatan penderma.

Ia juga secara tidak langsung mengajak warga Jabatan Penerangan dan orang ramai untuk mengamalkan menderma darah sebagai satu amalan sepanjang hayat.

Kempen derma darah itu merupakan salah satu program yang dikelolakan sempena Sambutan Memperingati Penubuhan Jabatan Penerangan selain majlis membaca Surah Yasin dan tahlil di Kubah Makam Diraja, forum, kuiz Hari Penerangan dan rencana khas dalam beberapa siri keluaran akhbar Pelita Brunei.

Antara yang menyertai kempen derma darah Jabatan Penerangan. – Gambar serahan Jabatan Penerangan