649 kesalahan kenderaan setakat 1 November

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 NOV – Jabatan Pengangkutan Darat (JPD), Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, melalui Unit Penguatkuasaan (EU) merekodkan pelbagai kesalahan melanggar peraturan dan undang-undang jalan raya dari Januari hingga Oktober 2021.

Sehingga 1 November, JPD melalui 202 Operasi Rondaan dan 13 Operasi Bersepadu telah mencatatkan penurunan dari segi kesalahan kenderaan yang dilakukan iaitu daripada 1,113 pada 2020 kepada 649.

Daripada jumlah itu, sebanyak 176 kesalahan iaitu 27.1 peratus adalah kenderaan persendirian dan 463 kesalahan iaitu adalah kenderaan komersial.

Perangkaan itu dikongsi oleh JPD, dalam siaran akhbar yang dikeluarkan di sini, dengan kesalahan-kesalahan tersebut diambil tindakan dan dikesan melalui rondaan-rondaan dan hasil operasi bersepadu di jalan-jalan raya oleh Unit Penguatkuasaan, JPD dan agensi penguatkuasaan yang lain terutama Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) dan Kementerian Kesihatan (MOH) serta Jabatan Bandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Di samping itu, kerjasama dan maklumat daripada orang ramai yang prihatin akan keselamatan jalan raya juga telah menyumbang kepada tindakan-tindakan yang telah pun diambil oleh JPD setakat ini.

Antara kesalahan yang sering dilakukan pemandu ialah menggunakan telefon bimbit semasa memandu, melebihi had laju yang dibenarkan, memandu di bawah pengaruh alkohol atau ubat, tidak memakai tali pinggang keselamatan, tidak mempunyai lesen memandu yang sah, tidak mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan lampu trafik serta pemandu membawa muatan yang melebihi berat, panjang atau ketinggian yang dibenarkan.

Sementara itu, kesalahan yang berpunca daripada kenderaan ialah tidak selamat untuk dipandu seperti tayar botak, lampu kenderaan rosak, kenderaan diubahsuai dari asal sehingga boleh menjejaskan keselamatan pemandu dan penumpang serta pengguna jalan raya yang lain dan kenderaan diletakkan di tempat yang tidak selamat terutama kenderaan berat atau komersial.

Kesalahan lain termasuklah tiada Pelekat Kenderaan Daftar Luar Negara (PKDLN).

Di samping itu, JPD menyatakan bahawa berdasarkan hasil pemantauan dan penguatkuasaan oleh jabatan berkenaan setakat ini, kebanyakan kesalahan-kesalahan telah pun dapat dielakkan demi sama-sama menjamin keselamatan semua pihak di jalan raya.

JPD turut mengenakan daripada tiga sehingga 12 mata demerit kepada sejumlah 218 orang pemandu, manakala surat kepada para majikan atau pemilik syarikat mengenai kesalahan dilakukan pemandu dan kenderaan-kenderaan milik mereka juga telah dikeluarkan bagi tindakan bersesuaian mengenainya.

Sehubungan itu, JPD menasihatkan semua pemilik dan pemandu kenderaan bermotor sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang lalu lintas jalan raya dengan mengamalkan pemeliharaan kenderaan milik syarikat dan majikan dengan baik demi memastikan kenderaan yang digunakan sentiasa dalam keadaan selamat untuk digunakan di jalan raya.