763 warga Kem. Pembangunan terima pingat

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 Jun – Seramai 763 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya telah menerima Pingat-pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi tahun 2018 hingga 2021 pada majlis yang berlangsung di Dewan Persidangan BRIDEX, Jerudong, hari ini.

Daripada jumlah itu, seramai 247 orang menerima Pingat Indah Kerja Baik (PIKB) dan 516 orang menerima Pingat Kerja Lama (PKL).

Hadir menyempurnakan penyampai-an pingat-pingat berkenaan ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Paduka Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid.

Pengurniaan Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam adalah satu pengiktirafan bagi pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya atas jasa bakti mereka kepada kerajaan dalam melaksanakan tugasan yang telah diamanahkan dan seterusnya menyuntik semangat mereka untuk terus maju dan cemerlang.

Turut hadir ialah Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar) di Kementerian Pembangunan, Dr Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak, pemangku setiausaha tetap, ketua-ketua jabatan, serta ketua-ketua divisyen dan unit di Kementerian Pembangunan.

Yang Berhormat Menteri Pembangunan menyempurnakan penyampaian pingat -pingat kehormatan kepada salah seorang warga kementerian. – Gambar oleh Lyna Mohammad