Acara keagamaan meriahkan malam Maulidur Rasul

Oleh Yusrin Junaidi
Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 OKT – Masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara terus bergema dengan laungan dikir yang diadakan sempena Maulidur Rasul SAW bagi tahun 1442H yang akan disambut oleh umat Islam pada 29 Oktober ini.

Dalam pada itu, rombongan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), hari ini, menghadiri acara Dikir Syarafil Anam di Masjid Universiti Brunei Darussalam (UBD).

Rombongan diketuai oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof.

Turut hadir ialah setiausaha tetap dan timbalan-timbalan setiausaha tetap serta pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan dan ABDB.

Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya pula menyemarakkan dan memeriahkan hari kebesaran Islam tersebut dengan Majlis Dikir Syarafil Anam di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Maggis Madang, hari ini.

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar dan Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti semasa menghadiri majlis dikir di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang.
Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi semasa menghadiri majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi di Masjid Universiti Brunei Darussalam (UBD). – Gambar serahan Kementerian Pertahanan
Pengiran Anak Dr Haji Amiruddin Alam Shah semasa menghadiri majlis Ihya Maulidur Rasul di Masjid STKRJ Kampung Lambak Kiri.

Antara yang hadir pada majlis dikir dan tahlil di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Belait, Jalan Maulana, Kuala Belait.- Gambar serahan Persatuan Pengakap Daerah Belait

Rombongan dikir dan Muslimah Alumni Sekolah Menengah Inggeris Pengambilan Pertama Sekolah Menengah SMJA Aliran Inggeris 1975–1978 bersama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bunut ketika sesi bergambar
ramai. – Gambar serahan Alumni Sekolah Menengah SMJA

Hadir bagi sama-sama menyemarakkan majlis tersebut ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud. Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maon, setiausaha-setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap, pengarah-pengarah, pegawai kanan, pegawai dan kakitangan JPM serta jabatan-jabatan di bawahnya.

Manakala itu, rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) meneruskan lagi Majlis Ihya Maulidur Rasul di Masjid STKRJ Kampung Lambak Kiri.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Pegawai Tugas-tugas Khas Kanan KHEU, Pengiran Anak Dr Haji Amiruddin Alam Shah bin Pengiran Anak Haji lsmail selaku wakil timbalan setiausaha tetap di KHEU.

Sementara itu, Bahagian Badan Keugamaan, Persatuan Pengakap Daerah Belait juga tidak ketinggalan menyemarakkan Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW dengan majlis dikir yang juga diselajurkan dengan bacaan tahlil khusus buat Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis yang berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Belait, Jalan Maulana, Kuala Belait itu ialah Pemangku Pesuruhjaya Pengakap Daerah Belait, Awang Mohamad Hatta bin Haji Suhaili.

Manakala baru-baru ini, rombongan dikir dan Muslimah Alumni Sekolah Menengah Inggeris Pengambilan Pertama Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam (SMJA) Aliran Inggeris 1975–1978 bersama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bunut juga telah mengadakan majlis berdikir di Masjid Kampung Bunut Perpindahan, Mukim Kilanas Jalan Tutong.

Majlis dikir ke masjid-masjid adalah sebagai aktiviti tahunan sejak alumni berkenaan ditubuhkan pada 2016 dengan tujuan untuk mengeratkan perpaduan dan silaturahim dalam kalangan ahli-ahli dan juga silaturahim bersama jawatankuasa kumpulan lelaki dan Muslimah takmir masjid berkenaan.

Pada tahun ini dua buah masjid terpilih bagi mengadakan majlis berkenaan iaitu Masjid Kampung Bunut dan Masjid Ar Rahman Kampung Tanjong Bunut.