Acara kebudayaan India meriah

Oleh Syahmi Hassan

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 OGOS – Bersempena dengan Hari Kemerdekaan India ke-73, Suruhanjaya Tinggi India di Brunei Darussalam telah mengadakan acara kebudayaan yang menampilkan persembahan tarian dan muzik budaya Punjabi, India, yang berlangsung di Auditorium, Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS), malam hari ini.

Berkenan berangkat bagi menyaksikan persembahan tersebut ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selaku tetamu kehormat majlis, berserta Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz.

Keberangkatan Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Pesuruhjaya Tinggi India ke Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Ajaneesh Kumar.

Juga hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin berserta datin. Seramai 500 orang terdiri daripada para diplomat dan perwakilan asing ke negara ini, ahli-ahli perniagaan dan masyarakat India yang berada di Brunei Darussalam hadir bagi menyaksikan acara tersebut.

YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, YAM Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz berkenan berangkat menyaksikan acara kebudayaan Punjabi India anjuran Suruhanjaya Tinggi India di Brunei Darussalam sempena Hari Kemerdekaan India ke-73 tahun di Auditorium, Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS). – Gambar oleh Muiz Matdani.
Orang ramai yang hadir bagi menyaksikan persembahan tarian dan instrumen muzik dari Punjabi Sabhyachar Kender.
Antara persembahan tarian dan instrumen muzik dari Punjabi Sabhyachar Kender.