ACTS mudahkan pergerakan barangan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 OKT – Negara-negara anggota ASEAN disarankan untuk meratifikasikan perjanjian memudahkan pengangkutan supaya ia dapat dilaksanakan bagi merealisasikan visi Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) 2025 yang menyeru bagi kewujudan rantau berintegrasi yang dapat menyumbang ke arah sebuah ekonomi ASEAN yang bersatu padu.

Saranan itu dibuat oleh Timbalan Setiausaha Tetap (Infokomunikasi, Sekuriti Siber, Strategi dan Korporat) di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Haji Hairul Mohd Daud bin Haji Abdul Karim dalam kata alu-aluannya pada Mesyuarat Lembaga Penyelaras Pengangkutan Transit ASEAN (TTCB) ke-11 yang berlangsung di Hotel Centrepoint, Gadong, hari ini.

Beliau selaku pengerusi Mesyuarat TTCB ke-11, memuji rakan-rakan kastam mereka atas pelaksanaan Protokol 2 Designation of Frontier Posts dan Protokol 7 Customs Transit System of the AFAFGIT yang membolehkan pelaksanaan perjanjian berkenaan menerusi sistem rintis, Sistem Transit Kastam ASEAN (ACTS) yang dilaksanakan di koridor timur-barat dan utara-selatan.

Beliau menjelaskan bahawa apabila siap dan beroperasi nanti, ACTS akan memudahkan pergerakan barangan untuk meningkatkan lagi rangkaian pembuatan dan perdagangan ASEAN serta menubuhkan pasaran yang lebih bersatu bagi syarikat-syarikat dan pengguna-pengguna di kesemua negara anggota ASEAN.

Mesyuarat TTCB dihadiri oleh delegasi dari negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, rakan-rakan dialog ASEAN dan persatuan-persatuan pengangkutan ASEAN di mana mesyuarat itu bermatlamat untuk membincangkan mengenai draf akhir bagi pelaksanaan rangka kerja untuk Perjanjian Rangka Kerja ASEAN bagi Pengangkutan Multimodal (AFAMT) dan draf Deklarasi bagi Pengesahan untuk Pelaksanaan Rangka Kerja bagi AFAMT.

Haji Hairul Mohd Daud ketika mempengerusikan Mesyuarat TTCB ke-11 yang berlangsung di Hotel Centrepoint, Gadong.

Delegasi Negara Brunei Darussalam yang menyertai mesyuarat berkenaan terdiri daripada pegawai-pegawai kanan dari Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, agensi-agensi kerajaan yang relevan serta wakil-wakil daripada sektor swasta tempatan.

Mesyuarat juga membincangkan status pelaksanaan Pelan Kerja Keseluruhan TTCB, menangani cabaran-cabaran dalam pelaksanaan Protokol 5 Perjanjian Rangka Kerja ASEAN bagi Memudah Cara Barangan dalam Transit (AFAFGIT).

Selain itu, ia juga membincangkan mengenai perkembangan bagi pelaksanaan memorandum persefahaman antara BIMP-EAGA bagi Pergerakan Merentas Sempadan untuk Bas dan Gerabak Komersial serta Transit dan Pengangkutan Barangan antara Negeri.

Mesyuarat TTCB ke-11 telah didahului oleh Mesyuarat Kumpulan Kerja Memudah Cara Pengangkutan ASEAN (TFWG) ke-38 yang diadakan pada 15 Oktober lalu.