Agensi pekerjaan suarakan kebimbangan

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 JUN – Agensi-agensi pekerjaan yang mendatangkan pekerja asing adalah antara perusahaan yang terjejas teruk berikutan penularan wabak COVID-19 disebabkan penutupan sempadan.

Beberapa agensi pekerjaan di negara ini telah menyuarakan sungutan mereka apabila dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pendapatan mereka terjejas teruk.

Dengan langkah berjaga-jaga yang diambil oleh kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menutup semua perjalanan darat, laut dan udara secara beransur-ansur akhirnya mempengaruhi operasi perniagaan mereka sehingga tidak dapat membawa pekerja asing seperti pembantu rumah dan pekerja pembinaan.

Menurut mereka, sehingga hari ini perniagaan mereka tidak stabil dan besar kemungkinan akan terpaksa menutup perniagaan jika berlarutan kerana tidak dapat menjalankan perniagaan seperti biasa.

Di samping itu, mereka juga menghadapi cabaran dalam pembayaran sewa pejabat yang perlu ditunaikan setiap bulan.

Agensi-agensi pekerjaan menyuarakan rintihan kerana terjejas teruk disebabkan pandemik COVID-19. – Gambar oleh Rahwani Zahari

Menurut wakil salah sebuah agensi berkenaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah menasihatkan agar pemilik bangunan atau pemilik premis untuk menyemak semula pembayaran sewa dengan keadaan semasa yang dihadapi oleh negara.

Mereka menyatakan, walaupun beberapa pemilik bangunan atau premis yang bertolak ansur dengan mengurangi pembayaran sewa, namun ada juga yang tidak.

Mereka malah meminta untuk penyewa membayar secara penuh kos sewaan walaupun mereka telah berusaha untuk berunding dengan pemilik.

“Oleh kerana operasi perniagaan terjejas teruk, kami tidak mampu membayar sewa bulanan.

Dalam waktu yang sama, kami berusaha untuk mencari jalan untuk membayar sewa, pekerja, dan juga perbelanjaan seharian kami,” ujarnya.

Oleh itu, mereka berharap pihak-pihak berkenaan menyediakan garis panduan untuk mereka terus dapat menjalankan perniagaan.

“Kami juga berharap pihak-pihak tertentu mengadakan mesyuarat mengenai masalah ini dengan pihak agensi dan pemilik premis dengan tujuan untuk membantu pihak agensi pekerjaan yang lain di mana beberapa daripada mereka hampir menutup perniagaan dan sebahagian daripada mereka terpaksa memindahkan agensi mereka ke rumah kerana tidak mampu lagi untuk membayar sewa,” tambah beliau.