Ahli MMN adakan sesi perjumpaan muhibah

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 JAN – Rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara (MMN), pagi tadi, telah mengadakan lawatan ke Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) di Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) dan Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah sebagai sebahagian daripada Sesi Perjumpaan Muhibah antara ahli MMN dengan KHEU.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan KHEU, lawatan dan tinjauan itu dihasratkan dapat memberikan gambaran jelas kepada ahli-ahli MMN tentang cabaran-cabaran yang dihadapi kementerian-kementerian serta usaha-usaha menanganinya.

Semasa lawatan itu, ahli-ahli MMN telah dibahagikan kepada dua rombongan dengan rombongan pertama membuat lawatan dan tinjauan ke MUIB di mana mereka dialu-alukan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman dan Setiausaha Tetap di KHEU, Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim.

Rombongan memulakan lawatan ke pameran MUIB sebelum mendengarkan taklimat mengenai Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat, MUIB yang disampaikan oleh Pemangku Setiausaha MUIB, Haji Abdul Aziz bin Haji Akop, yang dipengerusikan oleh Haji Mohammad Rosli.

Seterusnya rombongan dibawa meninjau ke Bilik Gerakan Skim Kebajikan Negara di Tingkat 3, Bangunan KHEU dan kemudian mendengarkan taklimat ringkas mengenai peranan bilik gerakan tersebut yang disampaikan oleh Ketua Unit Siasatan, Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat, Awang Abdul Ishraq bin Haji Ismail.

Rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara semasa mengadakan lawatan ke kelas bimbingan muslimah, Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah.

Manakala itu, rombongan kedua yang terdiri daripada Yang Berhormat Haji Abdul Hamid @Sabli bin Haji Arsad; Yang Berhormat Haji Emran bin Haji Sabtu dan Yang Berhormat Iswandy bin Ahmad mengadakan lawatan ke Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, di mana mereka dialu-alukan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Dalam lawatan itu, rombongan telah meninjau program bimbingan pegawai-pegawai masjid yang baru bertugas, program bimbingan intensif pegawai-pegawai masjid, kelas bimbingan muslimah, pameran penyediaan khutbah, pameran proses penyediaan khutbah, pengurusan Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dan banyak lagi.

Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom dalam ucapan alu-aluannya berkata, sesi perjumpaan berkenaan adalah untuk memberikan maklumat lebih lanjut mengenai sesi khidmat nasihat keluarga bagi pasangan-pasangan yang akan mendirikan rumah tangga dan menerusi lawatan berkenaan, beberapa cadangan yang bermanfaat telah dikemukakan oleh ahli-ahli MMN.

Beliau melahirkan harapan bahawa dengan adanya cadangan berkenaan ia akan menjadi satu langkah peningkatan dan pembaikan kepada kursus-kursus yang ditawarkan.

Ahli-ahli MMN juga dibawa melawat ke Bahagian Muslimah Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah dan dalam kesempatan itu juga memberikan pandangan kepada guru dan ahli-ahli Muslimah berkenaan mengenai kaedah pembacaan Al-Quran secara muratal.

Kemudian, rombongan mendengarkan taklimat yang disampaikan oleh Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Haji Amir Hisham bin Haji Masri mengenai peranan dan kepentingan masjid di Negara Brunei Darussalam.

Turut hadir semasa majlis berkenaan ialah Timbalan Setiausaha Tetap di KHEU, Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang; Raes Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Dr Haji Adanan bin Haji Basar; Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, Haji Amir Hisham bin Haji Masri; Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, Haji Abdul Rajid bin Haji Mohd Salleh serta pegawai dan kakitangan di KHEU dan Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah.