AMEM positif pupuk pertumbuhan ekonomi

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 SEPT – Perkembangan Mesyuarat Menteri-menteri Tenaga ASEAN (AMEM) yang pesat dan positif dalam beberapa tahun kebelakangan ini, menunjukkan komitmen semua pihak untuk memupuk pertumbuhan ekonomi mampan dan pembangunan di rantau ini serta kesungguhan untuk meletakkan asas yang kukuh bagi kemajuan Komuniti Ekonomi ASEAN menjelang 2025.

Dalam hubungan itu, AMEM telah menunjukkan keupayaannya untuk memberikan respons yang efektif kepada perkembangan tenaga yang amat mencabar dari dalam dan luar rantau serta juga terlibat secara konstruktif dengan persekitaran tenaga strategik global baharu menerusi strategi-strategi berani dan berpandangan ke hadapan serta pelan-pelan tindakan dalam tujuh bidang program di bawah Pelan Tindakan ASEAN bagi Kerjasama Tenaga (APAEC).

Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Tenaga, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mat Suny bin Haji Mohd Hussein dalam ucapan pembukaan semasa mempengerusikan Mesyuarat Menteri-menteri Tenaga ASEAN (AMEM) ke-39 yang diadakan secara maya, hari ini.

Beliau berkata bahawa AMEM telah mencatatkan pencapaian-pencapaian yang digariskan dalam APAEC Fasa I: 2015-2020 khususnya dalam bidang program pemuliharaan dan kecekapan tenaga serta tenaga boleh diperbaharui yang telah memperbaiki sekuriti tenaga dan meningkatkan peralihan tenaga di rantau ini.

“Kita juga telah membangunkan strategi-strategi utama APAEC Fasa II yang lebih mantap bagi lima tahun akan datang, yang relevan, kontemporari dan responsif kepada cabaran masa hadapan serta mengekalkan pendekatan proaktif dan memandang keluar dalam hubungan dan kerjasama kita bersama rakan-rakan dialog ASEAN, organisasi-organisasi antarabangsa dan rakan-rakan kongsi luar yang lain untuk menangani cabaran-cabaran pembangunan ekonomi mampan,” ulas Yang Berhormat Dato lagi.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mat Suny semasa menyampaikan ucapan di AMEM ke-39 yang berlangsung secara maya, kelmarin. – Gambar serahan Kementerian Tenaga

Beliau seterusnya menyeru AMEM untuk melihat di luar sektor tenaga dalam menangani isu-isu dan cabaran untuk memastikan sekuriti tenaga serta mempercepatkan peralihan tenaga di rantau ini.

Oleh itu, AMEM harus kekal menjadi kuasa kuat bagi pengoperasian komuniti ekonomi dalam ASEAN serta mampu untuk memenuhi pelbagai keperluan ekonomi bagi seramai 650 juta orang penduduk di rantau ini.

Dalam hubungan itu, terdapat dua tugasan yang menjadi lebih mustahak, jelas Yang Berhormat Dato, iaitu untuk mengukuhkan penyelarasan merentas tunggak dan merentas sektor, memandangkan cabaran-cabaran yang lebih rumit dan saling berkaitan bagi proses pembangunan komuniti ASEAN termasuk hubungan rapat di antara tenaga dan iklim serta untuk melengkapkan kerja-kerja daripada pelbagai penggerak daripada badan-badan sektoral ASEAN dalam menjadikan sistem tenaga kita lebih fleksibel dan adaptif kepada kesan bencana serta kecemasan masa hadapan termasuk semasa fasa pemulihan.

Beliau seterusnya berkata bahawa Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi AMEM 2021 juga menyejajarkan dengan tema pengerusi ASEAN 2021 iaitu We Care, We Prepare, We Prosper, yang akan mempromosikan kedua-dua tugasan penting berkenaan dalam terus memajukan agenda peralihan tenaga rendah karbon dalam AMEM yang menekankan peranannya dalam usaha pembangunan komuniti ASEAN serta mengetengahkan pentingnya komuniti berorientasikan dan berpusatkan penduduk.

Dalam hubungan itu, 10 keutamaan AMEM 2021 adalah pendekatan praktikal dalam mengukuhkan lagi kapasiti dan keupayaan untuk menangani isu serta cabaran dalam memastikan sekuriti tenaga dan mempercepatkan peralihan tenaga di rantau ini.

Ia juga menekankan perlunya untuk bekerja rapat serta bersatu dalam melaksanakan tugasan untuk meningkatkan kesalinghubungan dan meningkatkan daya saing ekonomi serta produktiviti di rantau ini, tambah Yang Berhormat Dato.

Oleh itu, beliau berkata Deklarasi Bersama Bandar Seri Begawan Menteri-menteri Tenaga ASEAN bagi Sekuriti Tenaga dan Peralihan Tenaga, akan dapat memacu usaha ke matlamat sekuriti tenaga serta pada masa yang sama, mengalih sistem-sistem tenaga yang berbeza menuju kepada pelepasan yang lebih rendah dalam mencapai akses kepada tenaga moden, mampan, boleh dipercayai dan mampu dimiliki oleh semua.

Deklarasi bersama itu lagi, ulasnya, akan memastikan bahawa ia adalah selaras dengan matlamat yang lebih besar iaitu bagi komuniti ekonomi serantau yang lebih bersedia, dinamik dan mampan yang boleh meningkatkan kehidupan penduduk rantau.