AMEM+3 komited pastikan bekalan tenaga stabil

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 SEPT – Mesyuarat Menteri-menteri Tenaga ASEAN bagi Plus Three Republik Rakyat China, Jepun, Republik Korea, (AMEM+3) ke-13 menyeru sebuah komitmen pelbagai hala dan kerjasama untuk memastikan bekalan tenaga yang stabil dengan langkah-langkah dipertingkatkan bagi sekuriti tenaga dan perubahan iklim di rantau Asia Timur.

AMEM+3 ke-13 diadakan di bawah pengerusi Negara Brunei telah berlangsung secara maya, hari ini di mana Ia juga diadakan di bawah Mesyuarat Menteri-menteri ASEAN bagi Tenaga (AMEM) ke-39 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan.

Mesyuarat AMEM+3 itu, dipengerusikan oleh Menteri Tenaga Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mat Suny bin Haji Mohd Hussein dan dipengerusikan bersama Naib Pentadbir, Pentadbiran Tenaga Nasional Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Ren Jingdong; Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun, Tuan Yang Terutama Ejima Kiyoshi dan Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber-sumber, Kementerian Perdagangan, Industri dan Tenaga Republik Korea, Tuan Yang Terutama Kyunsung Kang.

Dalam mesyuarat berkenaan, Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Timbalan Menteri Tenaga, Dato Seri Paduka Haji Matsatejo bin Sokiaw, selaku ketua delegasi pada mesyuarat itu.

Dalam ucapan pembukaannya, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mat Suny merakamkan penghargaannya kepada rakan-rakan kongsi Plus Three dalam menyokong pelbagai inisiatif serantau ASEAN ke arah mempercepatkan peralihan tenaga dan mengukuhkan daya tahanan tenaga menerusi kerjasama dan inovasi yang lebih besar di bawah tujuh bidang program bagi Pelan Tindakan ASEAN untuk Kerjasama Tenaga (APAEC).

Yang Berhormat Menteri Tenaga ketika menyampaikan ucapan pembukaan AMEM+3 ke-13 yang berlangsung secara maya, semalam. – Gambar serahan Kementerian Tenaga

Beliau menjelaskan bahawa tujuh bidang program berkenaan ialah grid kuasa ASEAN, saluran gas Trans-ASEAN, teknologi arang bersih dan arang batu, pemuliharaan dan kecekapan tenaga, tenaga yang boleh diperbaharui, perancangan dan dasar tenaga serantau serta tenaga nuklear awam.

Yang Berhormat Dato mengongsikan bahawa Asia Timur terus menjadi satu kuasa pemacu ekonomi di dunia dalam memastikan sekuriti tenaga dan mempercepatkan peralihan tenaga rantau kepada agenda peralihan tenaga rendah karbon.

Menteri-menteri tenaga ASEAN dan rakan-rakan kongsi plus three juga mengesahkan semua komitmen mereka untuk mengukuhkan kerjasama dan inovasi bagi pengurusan lebih baik cabaran-cabaran tenaga masa ini dan masa hadapan dalam rantau ini.

Kerjasama terus ditingkatkan sepanjang tahun lalu menerusi pelbagai aktiviti seperti program-program pembangunan kapasiti, penerbitan dan penyelidikan bersama serta projek-projek demonstrasi.

Mesyuarat berkenaan membincangkan dan melaporkan mengenai aktiviti-aktiviti di bawah platform AMEM+3 khususnya dalam bidang sekuriti tenaga, forum gas asli dan pasaran minyak dan dialog perniagaan, pemuliharaan dan kecekapan tenaga dan tenaga boleh diperbaharui serta juga dialog meja bulat tenaga bersih.

AMEM+3 setiap tahun membawa bersama wakil-wakil daripada 10 buah negara anggota ASEAN dan Plus Three di mana mesyuarat itu bertindak sebagai saluran untuk mengkaji pencapaian-pencapaian program-program kerjasama dalam tahun sebelumnya serta ia juga mempertimbangkan dan menyokong cadangan Program Kerja bagi SOME+3 Fora 2021-2022 dan Kenyataan Bersama Menteri AMEM+3 ke-18.