ASEAN-China bersama tangani cabaran mendatang

Oleh Sim Y.H
Gambar oleh Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 NOV – Hubungan ASEAN-China yang kukuh telah membolehkan kedua-dua pihak mengatasi dan menangani cabaran-cabaran baharu dan mendatang, yang mana telah dapat dilihat menerusi pengukuhan usaha dalam bidang-bidang seperti pengurusan bencana, teknologi digital dan kecemasan-kecemasan kesihatan awam.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam turut menggesa kerjasama praktikal dalam pembangunan mampan dengan inisiatif pembangunan global dalam melangkah ke hadapan, semasa berkenan bertitah dan mempengerusikan bersama Sidang Kemuncak Khas bagi Memperingati Ulang Tahun ke-30 Hubungan Dialog ASEAN-China secara maya dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Sehubungan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut berkenan melahirkan rasa puas hati bahawa ASEAN dan China akan memajukan lagi perkongsian ASEAN-China dengan perlaksanaan perundingan bagi satu perjanjian untuk meningkatkan kerjasama teknikal, yang akan membantu mempersiapkan penduduk dengan kemahiran-kemahiran yang bersesuaian dalam menangani cabaran-cabaran dan merebut peluang pada masa akan datang.

Baginda menekankan pengukuhan kerjasama akan dapat menghasilkan keyakinan dan kepercayaan yang berpanjangan menjurus kepada mengukuhkan arkitektur serantau yang berdasarkan peraturan serta berasaskan undang-undang antarabangsa, yang akan dapat memastikan penduduk ASEAN dan China bekerjasama dan berkembang dalam rantau yang harmoni.

Terdahulu, pada sidang kemuncak khas tersebut, Baginda selaku pengerusi ASEAN bagi 2021 dan pengerusi bersama sidang kemuncak khas itu, bertitah mengetengahkan bahawa penubuhan Perkongsian Strategik Komprehensif di antara ASEAN dan China pada tahun ini adalah tepat pada masanya, di mana ASEAN dan China memperingati ulang tahun ke-30 hubungan dialog.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah semasa berkenan bertitah pada Sidang Kemuncak Khas bagi Memperingati Ulang Tahun Ke-30 Hubungan Dialog ASEAN-China.
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah bertitah semasa berkenan mempengerusikan sidang kemuncak khas tersebut.

Sejak tiga dekad yang lalu, kerjasama ASEAN-China semakin kukuh dan ke hari ini merupakan salah satu perkongsian yang paling komprehensif dan substantif yang merentasi dan meliputi tiga Tonggak Komuniti ASEAN.

Baginda juga mengetengahkan pencapaian-pencapaian luar biasa di bawah Hubungan Dialog ASEAN-China, termasuk China sebagai rakan dialog ASEAN pertama yang mempersetujui Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC); rakan kongsi strategik pertama ASEAN; dan rakan dialog yang pertama menubuhkan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) bersama ASEAN.

Tambahan lagi, titah Baginda, China kekal menjadi rakan kongsi perdagangan ASEAN utama di sepanjang 12 tahun yang lalu.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah, dalam usaha menangani pandemik COVID-19, China telah membantu negara-negara anggota ASEAN dengan menyumbangkan vaksin dan pembekalan perubatan, serta mengukuhkan tindak balas ASEAN terhadap COVID-19.

Dalam hubungan itu, Baginda menyampaikan penghargaan yang mendalam atas komitmen kukuh China yang berterusan terhadap ASEAN selama ini, serta sokongan teguhnya terhadap ASEAN Centrality dan usaha-usaha pembangunan Komuniti ASEAN melalui proses-proses pimpinan ASEAN.

Pada mengakhiri titah, Baginda yakin dengan keamanan, saling menghormati dan sokongan terhadap satu sama yang lain, hubungan ASEAN-China dalam 30 tahun seterusnya akan membawa era kemakmuran dan kestabilan yang baharu di rantau ini.

Sementara itu, Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping, selaku pengerusi bersama sidang kemuncak khas itu, telah menyatakan bahawa sejak 30 tahun yang lalu, hubungan antara ASEAN dan China telah meraih peluang-peluang untuk mencapai pembangunan yang melonjak dengan menghormati hala tuju pembangunan masing-masing; penerokaan kerjasama win-win; serta usaha bersepadu ke arah manfaat bersama dan inklusif.

Tuan Yang Terutama mengetengahkan lima cadangan untuk membina hubungan ASEAN-China ke arah masa hadapan yang aman, selamat, makmur, hijau dan mesra.

Ini termasuk keperluan untuk melaksanakan dialog dan multilateralisme; penubuhan perisai kesihatan serantau dan laluan perdagangan antarabangsa darat dan laut yang baharu; meningkatkan kerjasama dalam perubahan iklim dan blue economy; dan meningkatkan pertukaran dalam bidang-bidang seperti kebudayaan, pelancongan dan media.

Semasa sidang kemuncak itu, para pemimpin telah memuji China atas kepantasan dalam tindak balasnya terhadap pandemik COVID-19 serta sumbangan pembekalan perubatan dan vaksin ke negara-negara anggota ASEAN.

Melangkah ke hadapan, para pemimpin menyokong kerjasama pelbagai hala yang lebih lanjut di antara ASEAN dan China dengan meningkatkan kesepaduan ekonomi serantau dan pergerakan rentas sempadan penduduk-penduduk dan barangan; memastikan keseimbangan agenda perubahan iklim dan pembangunan sosioekonomi; serta peningkatan kerjasama dalam transformasi digital dan kesalinghubungan.

Pada akhir persidangan, para pemimpin ASEAN dan Republik Rakyat China bersama-sama meluluskan Joint Statement of the ASEAN-China Special Summit to Commemorate the 30th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations: Comprehensive Strategic Partnership for Peace, Security, Prosperity and Sustainable Development.