ASOEN ke-32 bincang pelbagai perkara

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 SEPT – Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pembangunan telah menjadi tuan rumah kepada Me-syuarat Pegawai-pegawai Kanan ASEAN mengenai Alam Sekitar (ASOEN) ke-32 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang diadakan secara maya pada 13 hingga 17 September lalu.

Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pemeliha-ran Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli dan Pemeliharan Alam Sekitar, selaku Pengerusi ASOEN, Republik Kesatuan Myanmar, Dr San Oo.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Pembangunan, mesyuarat berkenaan dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal alam sekitar dan perubahan iklim daripada negara-negara anggota ASEAN.

Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN, Tuan Yang Terutama Kung Phoak, perwakilan daripada ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) dan Pusat Kepelbagaian Biologi ASEAN (ACB.

Delegasi Negara Brunei Darussalam telah diketuai oleh Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar) di Kementerian Pembangunan, Dr Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak yang juga memainkan peranan selaku naib pengerusi bagi ASEON ke-32 dan disertai oleh pegawai-pegawai kanan dari Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi (JASTRe), Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Perhutanan dan Sekretariat Kebangsaan Perubahan Iklim Brunei.

Mesyuarat secara maya yang dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan ASEAN. – Gambar serahan Kementerian Pembangunan

Kenyataan menyatakan, mesyuarat-mesyuarat bersama rakan dialog juga telah diadakan selepas mesyuarat ASOEN, iaitu Dialog ASEAN-Jepun mengenai Kerjasama Alam Sekitar ke-15, Dialog ASEAN-Republik Korea Mengenai Alam Sekitar dan Perubahan Iklim kali pertama, Dialog Peringkat Tinggi EU-ASEAN mengenai Alam Sekitar dan Perubahan Iklim 2021, Dialog Pegawai-pegawai Kanan ASEAN-US Mengenai Alam Sekitar dan Perubahan Iklim kali pertama, dan Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan ASEAN+3 Mengenai Alam Sekitar ke-18.

Mesyuarat ASOEN tahun ini, antara lain membincangkan kedudukan dan perkembangan kerjasama ASEAN dalam memajukan usaha-usaha bagi menangani pencemaran jerebu rentas sempadan, sisa kimia dan sisa plastik, kepelbagaian biologi, persekitaran marin dan pantai, pengurusan sumber air, bandar yang berdaya tahan dan perubahan iklim.

Selain itu, mesyuarat juga membincangkan kenyataan ASEAN bagi Persidangan Kepelbagaian Biologi Bangsa-bangsa Bersatu ke-15 (COP15) dan Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu ke-26 (COP26) untuk menegaskan komitmen ASEAN yang terkini dalam menangani isu perubahan iklim.

Pegawai-pegawai kanan ASEAN juga telah mengetengahkan kepentingan untuk mengukuhkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dan rakan-rakan dialog dalam menangani cabaran-cabaran alam sekitar dan perubahan iklim memandangkan rantau ASEAN merupakan antara rantau yang paling terjejas dengan impak-impak akibat perubahan iklim.

Laporan ASOEN ini akan dibentangkan pada Mesyuarat Menteri-menteri Alam Sekitar ASEAN yang akan bersidang pada Oktober depan di Indonesia.

Mesyuarat ASOEN ke-33 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan akan diadakan di Kemboja pada 2022.