Baginda Sultan bakal rasmi masjid Kg Bukit Panggal

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 Mei – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berkenan bercemar duli berangkat menunaikan sembahyang fardu Jumaat pertama di masjid baharu Kampung Bukit Panggal, Daerah Tutong pada Jumaat, 17 Mei ini.

Masjid berkenaan merupakan masjid kedua dibina menggunakan peruntukan daripada Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam selepas Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjong Bunut.

Ia dibina di atas sebidang tanah berkeluasan lima ekar dengan kos pembinaan sebanyak $3 juta bermula dengan majlis mendirikan tiang pada 15 Mei 2018.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid ingin menjemput penduduk Kampung Bukit Panggal dan penduduk di sekitarnya untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat pertama di masjid tersebut.

Masjid baharu Kampung Bukit Panggal yang dibina dengan kos $3 juta.