Baginda Sultan berkenan sertai ASEM 25 November ini

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 NOV – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berkenan menyertai Sidang Kemuncak Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) ke-13 pada 25 hingga 26 November ini.

Menurut kenyataan dari Jabatan Perdana Menteri (JPM), hari ini, sidang yang berlangsung secara maya itu akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Kemboja, Tuan Yang Terutama Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen selaku pengerusi ASEM ke-13.

Dengan tema Strengthening Multilateralism for Shared Growth, sidang itu akan mengetengahkan agenda-agenda seperti mengukuhkan perkongsian antara Asia dan Eropah ke arah mencapai pertumbuhan dan kemakmuran bersama yang inklusif dan berdayatahan; serta usaha-usaha bersama ke arah pemulihan daripada pandemik COVID-19.

Sidang Kemuncak ASEM ini dijangka akan disertai sama para pemimpin ASEM yang terdiri daripada 53 ahli termasuk 30 negara dari Eropah, Kesatuan Eropah, 21 negara dari Asia dan Sekretariat ASEAN.