Baginda Sultan utus tahniah kepada Kemboja

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 NOV – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Raja Kemboja, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Norodom Sihamoni dan Perdana Menteri, Tuan Yang Terutama Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, kerajaan dan rakyatnya sempena Ulang Tahun Hari Kemerdekaan Kemboja yang ke-66 tahun.

Dalam titah perutusan kepada Raja Kemboja, Baginda Sultan menzahirkan kegembiraan terhadap hubungan persahabatan mesra dan muhibah antara Negara Brunei Darussalam dengan Kemboja dan seterusnya berharap terus berpeluang untuk meningkatkan kerjasama dua hala demi faedah kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing.

Sementara itu, dalam titah perutusan sama kepada Perdana Menteri Kemboja, Baginda Sultan amat menghargai persahabatan yang mesra dan berharga yang dinikmati selama ini oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing, yang diperkukuhkan lagi melalui kerjasama erat dalam pelbagai bidang termasuk pertukaran dalam kalangan rakyat kedua-dua buah negara.

Baginda seterusnya berharap akan terus bekerja bersama dengan Tuan Yang Terutama dalam bidang-bidang yang mempunyai kepentingan bersama baik dalam hubungan dua hala mahupun melalui ASEAN.

Pada mengakhiri titah-titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan salam muhibah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Norodom Sihamoni bagi kesejahteraan dan kesihatan Baginda yang berterusan dan begitu juga kepada TYT Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen serta rakyat Kemboja akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang berpanjangan.