Belia bersih kediaman warga emas, golongan daif

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 JUN – Dalam usaha membantu dan memberikan khidmat masyarakat kepada mereka yang memerlukan, Sukarelawan Belia telah menganjurkan Projek Kasih Lebaran 2020 kerjasama dengan beberapa agensi, baru-baru ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan Sukarelawan Belia (Kumpulan Kemasyarakatan) Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), kerja kemasyarakatan yang melibatkan seramai 104 orang sukarelawan itu menyasarkan sembilan buah rumah di seluruh negara iaitu masing-masing dua di Daerah Brunei dan Muara, Daerah Tutong dan Daerah Temburong manakala itu, di Daerah Belait pula menyasarkan tiga buah rumah.

Kerja kemasyarakatan tersebut turut mendapat sokongan daripada Program Khidmat Bakti Negara (PKBN), Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD), Minda Youth Movement (MYM), Persatuan Mahasiswa dan Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam (PMUBD), Kesatuan Pelajar Brunei di United Kingdom dan Eire (BSU), Program Penemuan Global (GDP) UBD dengan kerjasama pejabat daerah dan juga jabatan bandaran.

Antara aktiviti yang dilaksanakan semasa kerja kemasyarakatan itu termasuk membersihkan kawasan rumah warga emas dan daif yang mana aktiviti berkenaan adalah kesinambungan daripada projek kempen sumbangan.

Turut menyertai kerja kemasyarakatan itu ialah Ketua Sukarelawan Belia, Hajah Noor Monasakieana @ Suzie binti Haji Mohd Salleh.

Antara sukarelawan yang menyertai kerja kemasyarakatan membersihkan rumah dan kawasan rumah warga emas dan daif di keempat-empat daerah. – Gambar serahan Sukarelawan Belia KKBS