Belia disaran beri nilai tambah kepada produk kampung

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 FEB – Para belia di negara ini dinasihatkan untuk memberikan sumbangan bagi memajukan kampung-kampung mereka dengan meningkatkan kuantiti, kualiti dan produktiviti majlis perundingan kampung (MPK) masing-masing.

Dengan bergiat dalam MPK, belia diharap dapat memberikan nilai tambah kepada kira-kira 238 produk Satu Kampung Satu Produk (1K1P) yang sudah pun diusahakan di seluruh negara oleh 86 buah kampung, menjadikan produk-produk tersebut lebih menarik untuk penjualan.

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong menekankan perkara itu ketika berucap pada Majlis Konvensyen Belia MPK 2020 Daerah Tutong yang berlangsung di Dewan Utama, Kompleks Kemasyarakatan Daerah Tutong hari ini.

Menurut Yang Berhormat Pehin lagi, konvensyen diharap dapat menjadi platform kepada para belia untuk merancang kegiatan-kegiatan kampung, meneliti rancangan-rancangan dengan kreatif dan inovatif terutamanya mempelbagaikan kegiatan ekonomi kampung serta memberi sentuhan kreatif kepada beberapa produk sedia ada terutamanya melalui pembungkusan agar dapat mengangkat lagi imej produk kampung mereka.

Beliau juga menyeru belia menjadikan konvensyen itu sebagai platform keusahawanan sosial berkongsi projek, aktiviti dan pengalaman masing-masing melalui pameran.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyeru belia memberikan sumbangan kepada majlis perundingan kampung pada Konvensyen Belia MPK 2020, Daerah Tutong, kelmarin.
Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyampaikan sijil kepada salah seorang peserta.
Antara peserta yang menyertai Konvensyen Belia MPK 2020 Daerah Tutong.

Konvensyen dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah Tutong, Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong bersempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-36 tahun 2020 bertemakan ‘Pemimpin Belia MPK di Masa Depan’.

Ia dihadiri oleh 81 orang belia dan beliawanis Daerah Tutong yang telah dilantik selaku ahli MPK dan belia-belia mewakili kampung-kampung di Daerah Tutong.

Konvensyen antaranya membincangkan mengenai peranan, fungsi dan sejarah MPK, 1K1P, perkongsian maklumat dan pengalaman daripada MPK yang terpilih di dalam kepimpinan, pelancongan berasaskan komuniti dan aktiviti-aktiviti tahunan yang diraih oleh belia-belia.

Manakala sesi petang dimuatkan dengan Forum Khas Konvensyen Belia MPK Daerah Tutong dan pembentangan serta penyerahan resolusi daripada ketua-ketua kumpulan konvensyen.

Antara resolusi yang disampaikan ialah melantik mentor atau pemimpin di setiap Majlis Perundingan Mukim dan Kampung (MPMK), membentuk jawatan kuasa eksekutif belia, memantapkan peranan penghulu, ketua kampung bagi penglibatan belia, peruntukan khusus dalam aktiviti belia MPMK, anugerah belia cemerlang MPMK, pendedahan dan mempersiapkan belia dengan kemahiran dan mencari sumber kewangan bagi belia MPMK serta memberikan kepercayaan kepada belia mengendalikan program MPK dan membina laman sesawang bagi mempromosi MPMK.

Konvensyen berakhir dengan penyampaian sijil penyertaan kepada para belia yang terlibat oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.

Konvensyen antara lainnya bertujuan melahirkan pemimpin-pemimpin dalam kalangan belia yang berdedikasi dan berkaliber bagi menerajui kepimpinan MPK dengan corak pemikiran generasi muda yang lebih kreatif dan relevan.

Selain itu ia juga bertujuan bagi memperkasakan kepimpinan MPK ke arah yang mampan, lebih maju dan progresif di dalam melaksanakan fungsi dan peranannya kepada negara dan masyarakat; dan merapatkan jalinan kerjasama golongan belia dengan pemimpin dan ahli-ahli MPK bagi mewujudkan agen-agen kemajuan melalui landasan yang sama sera bersaing secara sihat.

Konvensyen tersebut juga sebagai platform untuk memberigakan kepada para belia, peluang-peluang yang ada di dalam MPK yang boleh diterokai oleh golongan belia sebagai bakal pemimpin akar umbi.