Berganding bahu angkat martabat sastera

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 28 NOV – Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Angkatan Sasterawan dan Sasterawani (ASTERAWANI), Kumpulan Putera Seni dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO) lain disarankan untuk berganding bahu dalam mengamalkan pendekatan seluruh negara bagi merancang dan melaksanakan program atau kegiatan kesusasteraan di peringkat negara dan antarabangsa.

Ke arah itu, DBP secara berterusan mendampingi, membimbing dan melahirkan penulis-penulis muda supaya mereka akan dapat melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan sastera dan menyedari akan peranan mereka sebagai pelapis dan legasi sasterawan Brunei pada masa
hadapan.

Oleh itu, kesusasteraan mestilah menjadi sebagai salah satu bidang keutamaan dalam usaha membangunkan ne-gara termasuk dengan mempromosikannya ke peringkat antarabangsa.

“Promosi sastera peringkat antarabangsa bertujuan untuk mengangkat martabat penulis dan merangsang mereka supaya lebih gigih menghasilkan karya sastera yang bertaraf dunia,” jelas Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin ketika berucap bagi merasmikan Pertemuan Sasterawan Brunei ke-7 yang berlangsung di DBP, Lapangan Terbang Lama, Berakas, hari ini.

Di samping itu, tambah beliau, masyarakat dunia juga perlu diajak untuk melihat sastera bangsa Brunei supaya globalisasi yang sedang membentuk pola baharu dunia masa kini turut memerhatikan nilai yang menjadi teras pemikiran bangsa dan Negara Brunei Darussalam.
Oleh itu, beliau berpandangan sudah tiba masanya bagi DBP serta agensi yang berkaitan untuk giat menterjemahkan karya-karya sastera Brunei ke dalam bahasa-bahasa global untuk disebarkan ke seluruh pelosok dunia.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyampaikan plak Anugerah Penulis Asia Tenggara kepada Haji Jamaluddin.

Dengan adanya hasil terjemahan buku-buku sastera Brunei itu nanti, dapatlah ia dipamerkan dan dibincangkan melalui pesta buku di dalam dan luar negara.

“Usaha ini memanglah bukan suatu perkara yang mudah kerana ia memerlukan kepakaran dalam bahasa-bahasa tersebut, namun ia dapat dilaksanakan secara bersistematik dan berperingkat-peringkat kerana dengannya akan membantu perkembangan sastera lokal kita mencapai sastera taraf sastera dunia,” tambah Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Beliau berkata lagi bahawa setentunya sumbangan kesusasteraan yang paling hakiki dan dasar dalam pembinaan negara bangsa ialah semangat pengukuhan sastera itu sendiri.

“Semangat pengukuhan ini akan mencapai kekuatan budaya, falsafah hidup yang unggul, nilai yang positif, dimensi kemanusiaan yang tiada taranya bagi semua manusia, keluhuran dan kemuliaan budi, serta merapatkan jiwa dan hati manusia,” ujarnya.

Pada majlis berkenaan, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyempurnakan perasmian Pertemuan Sasterawan Brunei ke-7 dan melancarkan buku-buku baru terbitan DBP.

Di samping itu, beliau turut menyempurnakan penyampaian plak Anugerah Penulis Asia Tenggara (The SEA Write Award) kepada Haji Jamaluddin bin Aspar.