Berkenan adakan lawatan kerja ke BSP, Brunei LNG

Oleh Sim Y. H.
Gambar oleh Sim Y.H. dan Infofoto

SERIA, 16 SEPT – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Pengerusi Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd (BSP) dan Syarikat Brunei LNG Sdn Bhd (Brunei LNG), hari ini, berkenan berangkat bagi mengadakan lawatan kerja ke ibu pejabat dan salah satu pelantar gerudi darat Syarikat BSP serta ibu pejabat dan loji Syarikat BLNG.

Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota di helipad berdekatan dengan Ibu Pejabat Syarikat BSP dijunjung oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah selaku ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat Brunei LNG; Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mat Suny bin Haji Mohd Hussein serta Pemangku Pengarah Urusan Syarikat BSP, Yap Kong Fah. DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota memulakan lawatan kerja dengan dijunjung berangkat menaiki kenderaan khas menuju ke Ibu Pejabat Syarikat BSP.

Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota di Ibu Pejabat Syarikat BSP dijunjung oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Fiskal), Dato Seri Paduka Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Dato Seri Paduka Haji Matsatejo bin Sokiaw selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Brunei LNG dan Ivo Verstralen selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Sya-rikat BSP.

Turut hadir menjunjung keberangkatan ialah ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Penghulu Mukim Sungai Liang, Yang Berhormat Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin; Setiausaha Tetap (Pelaburan) di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid; Setiausaha Tetap (Tenaga), Haji Azhar bin Haji Yahya; Setiausaha Tetap (Tenaga Manusia), Haji Zolkiflee bin Haji Abdul Karim; Setiausaha Tetap (Perindustrian), Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan; Pemangku Pegawai Daerah Belait, Awang Abdol Hazis bin Haji Ahad serta pihak pengurusan Syarikat BSP.

Sebelum lawatan kerja dimulakan, Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dibacakan oleh Kaunselor Bimbingan Syarikat BSP, Haji Muhd Najmuddin bin Haji Mohd Said.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenan menerima sembah penerangan semasa mengadakan lawatan di Bilik Kawalan Syarikat Brunei LNG.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenan mendengar sembah taklimat daripada pekerja-pekerja Syarikat BSP mengenai Eksplorasi dan Pertumbuhan, Digitalisasi dan Strategi Sumber Tenaga Manusia.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah berkenan dijunjung bergambar ramai semasa mengadakan lawatan ke Brunei LNG.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima sembah taklimat mengenai Projek Seria Redevelopment dan pelantar gerudi serta demonstrasi hands-free tools and equipment.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ketika berkenan menadah tangan semasa doa dibacakan selepas menunaikan sembahyang fardu Zohor.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ketika berkenan dijunjung untuk menikmati Santap Tengah Hari.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ketika berkenan dijunjung bergambar ramai bersama pekerja-pekerja yang bertugas di Ibu Pejabat BSP.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota mula-mula berkenan dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama dengan ahli-ahli lembaga pengarah yang hadir dan seterusnya menandatangani lembaran kenangan sempena lawatan ke syarikat berkenaan.

Selepas itu, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan dijunjung bergambar ramai bersama dengan pihak pengurusan Syarikat BSP sebelum berkenan menerima junjung ziarah daripada kakitangan BSP yang telah berkhidmat lebih dari 40 tahun.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan mendengar sembah taklimat daripada pekerja-pekerja Syarikat BSP mengenai Eksplorasi dan Pertumbuhan, Digitalisasi dan Strategi Sumber Tenaga Manusia.

Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung melihat pameran yang memperagakan kepelbagaian pekerjaan di Syarikat BSP dan turut dijunjung beramah mesra bersama pekerja-pekerja tempatan Syarikat BSP.

Sejak penemuan telaga minyak di Seria pada 1929, Telaga Minyak Seria merupakan telaga minyak yang paling lama menghasilkan minyak mentah di rantau Asia dan telah pun menyumbang kepada pembangunan negara.

Antara pencapaian signifikan inovasi teknologi yang telah dicapai oleh Syarikat BSP yang telah beroperasi selama 90 tahun itu ialah snake wells dan smart wells. Ia telah diperkenalkan oleh Syarikat BSP sebagai teknologi Made in Brunei (Buatan Brunei) yang telah menjadi standard dalam operasi industri minyak dan gas di Negara Brunei Darussalam.

Operasi Syarikat BSP adalah disokong oleh tenaga kerja yang berkemahiran dan pelbagai, terdiri daripada 4,000 orang pekerja secara langsung dan lebih daripada 20,000 orang kontraktor.

BSP yang menyambut ulang tahun pertubuhannya yang ke-90 pada 2019, akan terus komited bagi menyokong Bruneianisation Directive melalui usaha-usaha yang berterusan dalam membangunkan tenaga kerja tempatan yang profesional bagi menggalas jawatan dan tanggungjawab utama dalam Syarikat BSP.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemudiannya dijunjung untuk berangkat ke Majlis Santap Pagi bersama ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan pekerja-pekerja tempatan Syarikat BSP.

Selesai lawatan di Ibu Pejabat Syarikat BSP, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat meninjau dengan lebih dekat perkembangan operasi pelantar gerudi darat Elite-12C yang terletak di E26, Seria.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di tapak pelantar gerudi minyak darat dijunjung oleh Dato Seri Paduka Haji Matsatejo dan Yap Kong Fah. Semasa lawatan berkenaan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima sembah taklimat Projek Seria Re-development daripada Ketua Kajian Perkembangan Darat, Awang Abdullah bin Haji Ibrahim, yang diikuti dengan sembah penerangan pelantar gerudi dan demonstrasi hands-free tools and equipment daripada Pengurus Wells Delivery, Pengiran Mohamad Fadillah bin Pengiran Haji Ahmad.

Pelantar gerudi Elite-12C pada masa ini sedang menjalani fasa percubaan (pilot) yang melibatkan enam buah telaga untuk mencuba beberapa reka bentuk telaga dan konsep pengurusan pasir untuk projek Seria Re-Development.

Semasa lawatan di pelantar gerudi darat, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima junjung ziarah daripada pekerja Syarikat BSP yang bertugas di pelantar berkenaan dan disusuli dengan sesi bergambar ramai sebelum berkenaan berangkat meneruskan lawatan ke Syarikat Brunei LNG.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Brunei LNG dijunjung oleh Dato Seri Paduka Haji Ahmaddin. Turut menjunjung keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ialah ahli Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG, Masaki Fujiwara dan Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Brunei LNG, Patrice Girard.

Sejurus ketibaan, Surah Al-Fatihah dibacakan oleh Pemangku Presiden Badan Pekerja-pekerja Islam Brunei LNG, Haji Mohammad bin Haji Salleh dan diikuti dengan taklimat ringkas keselamatan yang disampaikan oleh Operasi Pemasaran dan Maritim, Awang Muhammad Hassanal Adilah bin Haji Mohd Junaidi.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemudian dijunjung untuk menandatangani lembaran kenangan dan disusuli dengan sembah penerangan mengenai pengusahaan Syarikat Brunei LNG dalam memastikan pembekalan gas secara berterusan serta peranan syarikat terhadap pembangunan rakyat dan negara yang disampaikan oleh Pengurus Besar Pemasaran dan Penghantaran Syarikat Brunei LNG, Mohd Suwarso bin Mudjono.

Semasa taklimat berkenaan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengurniakan sabda supaya pihak pengurusan Syarikat Brunei LNG akan terus berusaha bagi memastikan loji Brunei LNG beroperasi dengan cekap untuk memenuhi keperluan pelanggan. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan pentingnya peranan tenaga kerja tempatan dalam memacu pertumbuhan Syarikat Brunei LNG.

Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya dijunjung menaiki kenderaan khas bagi memulakan lawatan loji (plant tour) dan seterusnya menuju ke Bilik Kawalan Syarikat Brunei LNG.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Bilik Kawalan Syarikat Brunei LNG dijunjung oleh Haji Azhar, Patrice Girard, Pengurus Besar Kanan Loji, Haji Jaafar bin Haji Bakar dan pengurus-pengurus produksi Syarikat Brunei LNG.

Di sini, Duli Yang Teramat Mulia berkenan mendengar sembah penerangan ringkas mengenai dengan fungsi Bilik Kawalan Brunei LNG yang merupakan nadi kepada loji operasi Brunei LNG yang disembahkan oleh Haji Jaafar. Sebelum berangkat mengakhiri lawatan di bilik kawalan, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung bergambar ramai bersama kakitangan Syarikat Brunei LNG yang bertugas di bilik kawalan.

Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan khas menuju ke Surau Syarikat Brunei LNG bagi menunaikan solat fardu Zohor berjemaah dengan ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kakitangan Syarikat Brunei LNG yang diimamkan oleh Pegawai Perkhidmatan Korporat, Haji Mohd Sofian bin Haji Kipli.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Surau Syarikat Brunei LNG dijunjung oleh Haji Zolkiflee dan sejurus selesai menunaikan solat, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada para jemaah yang hadir. Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya dijunjung oleh Pengiran Haji Mohd Hasnan untuk menikmati Santap Tengah Hari bersama kakitangan Syarikat Brunei LNG yang diikuti dengan sesi bergambar ramai sebelum mengakhiri lawatan kerja berkenaan.

Duli Yang Teramat Mulia mengakhiri keberangkatan dengan menaiki helikopter khas dari Lapangan Terbang Anduki di bawah Jabatan Penerbangan Shell (Shell Aviation Department), Syarikat BSP.

Kesinambungan keberangkatan lawatan-lawatan kerja itu jelas mencerminkan sokongan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ke arah merealisasikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negara ini, sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam mencapai Wawasan Brunei 2035.