Wednesday, October 4, 2023
29.8 C
Brunei

  -

  Berkenan berangkat ke Bahrain

  Gambar oleh Infofoto

  BANDAR SERI BEGAWAN, 9 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Manama, Bahrain bagi mengadakan Keberangkatan
  Negara bermula hari ini hingga 11 Jun.

  Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.

  Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

  Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah kerabat diraja.

  Berangkat sama dan hadir di hangar berkenaan bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia; Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja, menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei dan Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

  Doa Selamat dibacakan sebelum KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berangkat dari Istana Nurul Iman. Berangkat sama bagi menyembahkan selamat berangkat kehadapan majlis Baginda Sultan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik. Berangkat mengiringi Baginda Sultan ke Bahrain ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.
  KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Manama, Bahrain bagi mengadakan Keberangkatan Negara kelmarin hingga 11 Jun. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.

  DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna berkenan berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyembahkan selamat berangkat kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia.
  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Penerbangan dibatalkan dan sekolah ditutup di Taiwan

  TAIPEI, 4 OKT - Penerbangan dibatalkan dan sekolah ditutup di beberapa bahagian di Taiwan pada hari ini ketika pulau itu bersiap sedia menghadapi angin...