Berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam

WASHINGTON D.C., AMERIKA SYARIKAT, 13 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, malam tadi, berkenan berangkat menghadiri Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Presiden Amerika Syarikat (AS), Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr.

(Klik di sini untuk berita lanjut)