Berkenan berangkat ke majlis tahlil 40 hari

Oleh Syahmi Hassan
Gambar oleh Muiz Matdani dan Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 DIS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini, berkenan berangkat ke Majlis Membaca Surah Yasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim di Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM); Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Turut hadir ialah Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr Abdul Fattaah dan Yang Amat Mulia Pengiran Muda Omar Ali serta Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berserta kerabat diraja dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohammad Daud; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah serta Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Terdahulu, majlis telah dimulakan dengan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah yang diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan berangkat ke Majlis Membaca Surah Yasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim di Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong, kelmarin. Berangkat sama ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel serta DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.
ATAS & BAWAH: KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan berangkat ke Majlis Membaca Surah Yasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim di Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Berangkat sama ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel serta DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel serta DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ketika berkanan menunaikan sembahyang fardhu Maghrib berjemaah.
DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong ketika berkenan berangkat ke majlis tersebut.
YAM Pengiran Muda Dr Abdul Fattaah dan YAM Pengiran Muda Omar Ali serta YAM Pengiran Muda Bahar turut hadir di majlis tersebut.
Doa Tahlil dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.
Majlis Membaca Surah Yasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim turut diadakan di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong. – Gambar oleh Aziz Idris
Pegawai-pegawai kanan dan kakitangan dari jabatan-jabatan kerajaan di Daerah Temburong serta orang ramai turut menghadiri Majlis Membaca Surah Yasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim di Masjid Utama Mohammad Salleh Pekan Bangar. – Gambar oleh Noorhamizan Haji Mohd Mosbi
Majlis seumpamanya turut diadakan di masjid-masjid di Daerah Belait. – Gambar oleh Daniel Lim

Majlis diteruskan dengan sembahyang Sunat Hajat berjemaah, bacaan Surah Yasin dan tahlil juga dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim.

Doa Tahlil kemudiannya dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Majlis diikuti dengan sembahyang Fardu Isyak berjemaah yang diimamkan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin.

Majlis seumpama ini juga turut diadakan serentak di Masjid Omar `Ali Saifuddien, di ibu negara; Masjid Hassanal Bolkiah, Kampung Mentiri; Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampung Jerudong; Masjid Mohamed Bolkiah, Kampung Serusop; Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong; Masjid Al-Muhtadee Billah, Kampung Sungai Kebun; Masjid Setia Ali, Pekan Muara; Masjid Perpindahan Negara Lambak Kanan.

Di Daerah Belait, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait; Masjid Perpindahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait dan Masjid Pekan Seria. Di Daerah Tutong pula, majlis diadakan di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong manakala itu, di Daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Mohammad Salleh, Pekan Bangar.

Majlis-majlis berkenaan turut dihadiri oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, pegawai dan kakitangan kerajaan dan swasta serta orang ramai.

Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim diputerakan pada hari Khamis, 8 Syawal 1402 bersaman 29 Julai 1982 dan telah mangkat pada Sabtu, 7 Rabiulawal 1442 bersamaan 24 Oktober 2020 pada pukul 10:08 pagi dalam usia 38 tahun.

Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim mendapat pendidikan awal di International School Brunei kemudian melanjutkan pelajarannya ke Raffles Institution, Republik Singapura dan seterusnya ke Oxford Brookes University di United Kingdom.

Semasa hayatnya, Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim dikurniakan Bintang Kebesaran Darjah Kerabat Mahkota Brunei (D.K.M.B.); Pingat Kehormatan iaitu Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (P.H.B.S.); dan Pingat Jubli Emas (Emas).

Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia dikenali sebagai seorang putera yang berbudi pekerti dan bergiat aktif dalam pelbagai kegiatan amal kebajikan seperti kesenian, kebeliaan dan kesejahteraan, khususnya dalam sama-sama membantu golongan kelainan upaya.