Berkenan berangkat ke majlis utama HK-35

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 Feb – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan untuk berangkat bercemar duli bersama kerabat diraja lain ke majlis-majlis utama Sambutan Hari Kebangsaan (HK) Negara Brunei Darussalam ke-35 pada 23 Februari nanti.

Antara majlis-majlis berkenaan ialah Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak Berjemaah, Membaca Surah Yasin dan Doa Kesyukuran, Upacara Perhimpunan Agung Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35, dan Acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan.

Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Datin Paduka Dr Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil selaku setiausaha bersama jawatankuasa tertinggi sambutan telah berkongsi maklumat mengenai acara utama, sampingan dan keraian dan persiapan yang telah dilaksanakan bagi sambutan tersebut semasa sidang media yang berlangsung di Dewan Citra KKBS, hari ini.

Beliau mengumumkan bahawa acara kemuncak sambutan iaitu perhimpunan agung sambutan  akan diadakan pada 23 Februari ini di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien.

Menurut beliau, latihan-latihan bagi acara persembahan padang yang melibatkan lebih kurang 7,500 orang penuntut dan warga perkhidmatan awam telah rancak diadakan di sekolah-sekolah dan kompleks sukan termasuk Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas dengan raptai akan diadakan pada 18 Februari ini.

Datin Paduka Dr Hajah Norlila ketika mempengerusikan sidang media Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35 di Dewan Citra KKBS, kelmarin.

Untuk sambutan tahun ini, 148 pasukan melibatkan 24,295 peserta telah mendaftar untuk menyertai acara perbarisan lalu.

Sementara itu, Majlis Pengagihan Bendera Kecil Meja dan Program Semarak Pengibaran Bendera pula akan dijalankan secara serentak di keempat-empat daerah pada 14 Februari dengan majlis utama pengagihan akan diadakan di Maktab Sultan Omar ‘Ali Saifuddien.

Datin Paduka Dr Hajah Norlila seterusnya menjelaskan, Upacara Menaikkan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam yang menandakan bermulanya pengibaran bendera negara pula akan diadakan pada 16 Februari di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Beliau berkata, sebagai sebuah negara yang senantiasa mengharap taufiq dan hidayah Allah SWT serta keberkatan dalam membangun dan memajukan negara ini, beberapa acara keagamaan akan diadakan sempena sambutan tahun ini.

Majlis Kesyukuran dan Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak Berjemaah, Membaca Surah Yasin dan Doa Kesyukuran akan diadakan pada 22 Februari di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan utama di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien.

Bagi memeriahkan lagi Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun ini, Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan akan diadakan pada 24 Februari di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien.  Pada sidang media itu, beliau juga menyatakan beberapa aktiviti acara-acara keraian dan sampingan termasuklah Program Belia Cinta Tanah Air (16 hingga 24 Februari), Larian Hari Kebangsaan (17 Mac), Pesta Buku (27 Februari hingga 5 Mac), Brunei Amazing Race (10 Mac), Pertandingan Koir Lagu Kanak-kanak bagi Sekolah Rendah Senegara dan Pertandingan Akapela Lagu Patriotik Sekolah-sekolah Menengah dan Maktab-maktab Senegara (1 Mei) dan Festival Kikik (layang-layang) Antarabangsa Brunei Darussalam (14 hingga 19 Mac).

Menyentuh mengenai tema pada tahun ini, Datin Paduka Dr Hajah Norlila memaklumkan bahawa tema sambutan tahun ini masih mengekalkan tema sambutan tahun lepas iaitu ‘Menjayakan Wawasan Negara’ yang memfokuskan kepada pencapaian Wawasan Brunei 2035 dengan menekankan pentingnya setiap rakyat dan penduduk serta segenap sektor dalam pembangunan negara memainkan peranan masing-masing dengan melengkapkan diri mereka dengan ilmu dan kemahiran, bersedia berperanan dalam pembangunan negara termasuk meningkatkan daya saing, inovatif dan kreatif dalam segenap aspek pembangunan ekonomi, politik, sosiobudaya, keselamatan dan lain-lain.  Manakala itu, mengenai logo pula, beliau menjelaskan bahawa ia menerapkan empat elemen utama iaitu tujuh bintang berwarna kuning, tangan yang menadah, angka 35 dalam bentuk peta Negara Brunei Darussalam dan lingkaran anak panah yang menuju ke panji-panji negara.

Logo berkenaan adalah hasil karya Pelukis Tingkat Khas, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri, Haji Abidin bin Haji Rashid yang telah memenangi Pertandingan Mencipta Logo yang telah dibukakan kepada orang ramai bermula 22 Oktober 2018 hingga 22 November 2018 yang lalu.

Penyampaian hadiah berupa wang tunai $1,000 dan sijil penghargaan juga diselajurkan pada majlis sidang berkenaan dan telah disempurnakan oleh Datin Paduka Dr Hajah Norlila.

Turut hadir semasa sidang media berkenaan ialah ahli-ahli jawatankuasa kerja sambutan dan seterusnya juga memberikan penerangan iaitu Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Awang Razali bin Haji Badar selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja Jemputan dan Protokol; Setiausaha Lembaga Melesen Pengangkutan Bermotor, Awang Mohammad Syafien bin Yandol selaku wakil pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja Pengangkutan; Pegawai Turus Pentadbiran, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Komander Sarifpudin bin Matserudin selaku wakil pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja Perbarisan; Pemerintah Polis Daerah Brunei dan Muara, Supt Pengiran Haji Abdul Salam bin Pengiran Haji Abdul Ghani selaku wakil pengerusi bersama Jawatankuasa Keselamatan (Sekuriti) dan Lalu Lintas; Pegawai Penerangan, Jabatan Penerangan, Awang Ali Tarmizi bin Haji Ramli selaku wakil pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja Media dan Publisiti; Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Haji Zafri bin Haji Mohammad serta Setiausaha Agong Persekutuan Lumba Basikal Brunei Darussalam, Awang Omar Ali bin Haji Ibrahim selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan; dan urus setia sambutan.