Berkenan berangkat meninggalkan brunei

Oleh Sim Y. H.

Gambar oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 OGOS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta rombongan berangkat meninggalkan Bandar Seri Begawan, hari ini, selepas selesai mengadakan keberangkatan negara ke Negara Brunei Darussalam selama tiga hari.

Berangkat ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berangkat kepada Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Baginda Raja Permaisuri Agong ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah.

Juga berangkat selaku kerabat pengiring diraja ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. Turut hadir bagi menyembahkan selamat berangkat kehadapan majlis Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Baginda Raja Permaisuri Agong ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku menteri pengiring; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II (Kedua), Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof; Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Alaihuddin bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Utama Haji Mohd Taha dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Ismail bin Haji Salam berserta isteri masing-masing.

Sebelum menaiki pesawat khas, Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat melintasi perbarisan kawalan kehormatan statik yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah ketika berkenan mengucapkan selamat berangkat kepada KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah semasa meninggalkan Bandar Seri Begawan kelmarin. Berangkat sama ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei selaku kerabat pengiring diraja ialah YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan YAM Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. – Gambar oleh Infofoto
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16 , Al- Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan KDYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut berangkat ialah YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ketika berkenan mengiringi Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa menerima junjung ziarah sebelum meninggalkan Negara Brunei Darussalam.
Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16 dan Baginda Raja Permaisuri Agong semasa berkenan menaiki pesawat sebelum meninggalkan Negara Brunei Darussalam.