Berkenan berangkat ziarah jenazah

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 MAC – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Awang Mohd Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar di kediamannya di Kampung Mabohai.

Allahyarham Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja telah kembali ke rahmatullah pada jam 7 pagi tadi pada usia 99 tahun dan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Rangas di ibu negara.

Terdahulu, Baginda Sultan berkenan menunaikan sembahyang jenazah berjemaah yang diimamkan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Allahyarham Yang Berhormat Pehin dilahirkan di Kampung Sungai Kedayan pada 28 April 1921 dan mendirikan rumah tangga dengan Datin Hajah Siti Hara binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Muhammad Taha dan dikurniakan lima orang anak dan seorang anak angkat.

Allahyarham mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Pekan Brunei pada tahun 1928 hingga 1935 dan mula berkhidmat dengan kerajaan Brunei Darussalam sebagai guru pelatih pada 1 Januari 1939.

Di dalam tahun 1960an, Allahyarham aktif menulis sajak dan antologi sajak yang telah dimuatkan dan disiarkan dalam beberapa akhbar seperti Bintang Harian, Pelita Brunei, Puisi Hidayat II (1975), Hari ini dan Esok (1982).

Selain itu, Allahyarham juga sangat aktif membentangkan kertas kerja dalam seminar, forum, simposium dan kursus mengenai bidang sejarah, bahasa, kebudayaan dan pendidikan yang dianjurkan oleh satu-satu badan baik di dalam mahu pun luar negara.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ketika berkenan berangkat menunaikan sembahyang jenazah berjemaah Allahyarham Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Awang Mohd Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar di kediaman Allahyarham di Kampung Mabohai, kelmarin. – Gambar oleh Infofoto
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ketika berkenan berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr) Haji Awang Mohd Jamil Al-Sufri di kediaman Allahyarham di Kampung Mabohai. – Gambar oleh infofoto