Berkenan kurnia lencana pemerintah ABDB baharu

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 SEPT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bagin-da Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini, berkenan mengurniakan lencana pangkat mejar jeneral kepada Brigedier Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat serta berkenan melantik beliau sebagai pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) ke-11.

 (Klik di sini untuk cerita lanjut)