Berkenan menerima mengadap

Gambar oleh Infofoto

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, kelmarin, berkenan menerima mengadap perpisahan isteri kepada Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam, Naib Marsyal Udara (B) Tuan Yang Terutama Mahmud Hussain iaitu Abeda Islam, pada majlis mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman.