Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 JULAI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam, Naib Marsyal Udara (B) Tuan Yang Terutama Mahmud Hussain yang akan menamatkan perkhidmatannya, di Istana Nurul Iman.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 15 Februari 2017.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan menerima mengadap TYT Mahmud Hussain. – Gambar oleh Infofoto