Berkenan menerima mengadap

Oleh Muiz Matdani

BANDAR SERI BEGAWAN, 30 JULAI – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah hari ini berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Hok Sophea pada majlis di Balai Penghadapan, Bukit Kayangan.

Pada majlis itu, Duli Yang Teramat Mulia juga mengucapkan selamat berjaya dalam tugasan kepada Tuan Yang Terutama.