Berkenan menerima mengadap

Gambar oleh Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 SEPT – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kelmarin, berkenan menerima mengadap pesuruhjaya tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan, pesuruhjaya tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura yang baru dilantik; dan ketua-ketua perwakilan asing yang baharu secara berasingan di Qashr Al-Meezaan.

Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 23 Mac 2016.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, TYT Dato Paduka Haji Sidek bin Ali.

Tuan Yang Terutama telah menerima Surat Watikah Pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 September lalu.

Kemudian, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima mengadap ketua-ketua perwakilan asing yang baharu secara berasingan dengan didahului oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, PYT Gerda Winkler. Turut hadir ialah Timbalan Duta Besar Republik Persekutuan Jerman di Negara Brunei Darussalam, Thomas Heilmaier.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, TYT John Virgoe. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Natalie Gowers-Barnes. Seterusnya, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, PYT Tiffany Anne McDonald. Turut hadir ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Chintana Vongpaseuth.

Ketua-ketua perwakilan asing yang baharu tersebut telah menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 September lalu.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ketika berkenan menerima pesambah daripada TYT Lim Hong Huai, yang akan menamatkan perkhidmatannya di negara ini, pada majlis yang berlangsung di Qashr Al-Meezaan, baru-baru ini.
DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah semasa berkenan bergambar bersama Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, TYT Dato Paduka Haji Sidek.
Duli Yang T eramat Mulia semasa berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman yang baru dilantik, PYT Gerda Winkler.
Duli Yang Teramat Mulia semasa berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik, PYT Tiffany Anne McDonald.
Duli Yang Teramat Mulia semasa berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik, TYT John Virgoe.