Berkenan menerima mengadap

Gambar oleh Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 SEPT – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap ketua-ketua dan isteri perwakilan asing di Istana Nurul Iman, hari ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam Puan Yang Terutama Tifanny Anne McDonald dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, PYT Gerda Winkler.

Seterusnya, Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap isteri Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, TYT John Virgoe iaitu Tuto Suwidjiningsih.

Kemudian, Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, TYT Dato Paduka Haji Sidek bin Ali iaitu Datin Dayang Mariaratnah binti Haji Mohd Apong.

Ketua-ketua perwakilan asing yang baharu tersebut telah menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 10 September lalu.

KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap isteri Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, TYT John Virgoe iaitu Tuto Suwidjiningsih.
Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, PYT Gerda Winkler.
Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap PYT Tifanny Anne McDonald.
Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Datin Dayang Mariaratnah.