Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 NOV – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Tiffany McDonald yang akan menamatkan perkhidmatan, pada majlis yang berlangsung di Qashr Al-Meezaan, pagi tadi.

Puan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 10 September 2020.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah semasa berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan di Qashr Al-Meezaan, kelmarin.- Gambar oleh Infofoto