Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Rusia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Vladlen Stanislavovich Semivolos yang akan menamatkan perkhidmatan.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 9 Mac 2015. Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kelmarin berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Rusia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Vladlen Stanislavovich Semivolos yang akan menamatkan perkhidmatan. – Gambar oleh Muiz Matdani
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ketika berkenan menerima mengadap perpisahan bagi Duta Besar Istimewa dan Mutlak Rusia ke Negara Brunei Darussalam.
Baginda Sultan ketika berkenan menerima pesambah daripada TYT Vladlen Stanislavovich Semivolos.