Berkenan menerima mengadap bakal jemaah haji

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan menerima mengadap bakal jemaah haji Negara Brunei Darussalam tahun 1443H/2022M yang berlangsung di Istana Nurul Iman. Turut berangkat ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan menerima mengadap bakal jemaah haji Negara Brunei Darussalam tahun 1443H/2022M yang berlangsung di Istana Nurul Iman. Turut berangkat ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.

(Klik di sini untuk berita lanjut)