Berkenan saksikan Kejohanan Badminton Terbuka Aewon

Oleh Ak Zaki Kasharan 
Gambar oleh Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 OGOS – Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam (PBKBD) dengan kerjasama Aewon Brunei menganjurkan Kejohanan Badminton Terbuka Aewon 2021 sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 yang berlangsung dari 2 hingga 8 Ogos di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan.

Berkenan berangkat menyaksikan kejohanan malam tadi ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah serta Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah.

Berkenan menyertai kejohanan tersebut ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda ‘Abdul Muntaqim dalam Kategori Perseorangan Lelaki bawah 14 tahun.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Turut menjunjung keberangkatan ialah Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud dan Yang Dipertua PBKBD, Pengiran Haji Hamzah bin Pengiran Haji Mohamad.

Pada perlawanan tersebut, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda ‘Abdul Muntaqim bertemu Muhammad Mirza Afif Syahmi bin Sofian dalam Kategori Perseorangan Lelaki bawah 14 tahun.

Sebanyak lapan kategori dipertan-dingkan sepanjang kejohanan tersebut iaitu Kategori Beregu Lelaki Terbuka A, Beregu Lelaki Terbuka B, Beregu Veteran Lelaki Terbuka, Beregu Campuran Terbuka, Perseorangan Lelaki Terbuka, Beregu Wanita Terbuka, Beregu Lelaki Bawah 14 Tahun dan Perseorangan Lelaki Bawah 14 Tahun.

Kejohanan yang disokong oleh KKBS, dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri tersebut disertai seramai 374 pemain.

DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dan YTM Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah berkenan menyaksikan perlawanan tersebut.
Aksi YTM Pengiran Muda ‘Abdul Muntaqim semasa bertemu Muhammad Mirza Afif Syahmi dalam Kategori Perseorangan Lelaki bawah 14 tahun.