Wednesday, July 17, 2024
25.5 C
Brunei

  -

  Berkenan terima keberangkatan Agong Malaysia

  Oleh Syahmi Hassan

  BANDAR SERI BEGAWAN, 25 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan lbrahim pagi tadi berkenan berangkat ke Negara Brunei Darussalam bagi menyembahkan warkah persilaan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

  Berangkat selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi mengalu-alukan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Malaysia di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

  Berangkat bagi mengalu-alukan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Malaysia di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. – GAMBAR-GAMBAR OLEH INFOFOTO

  KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan lbrahim seterusnya berangkat ke Istana Nurul Iman bagi menyembahkan warkah persilaan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

  KDYMM Baginda Sultan berkenan berangkat bagi mengalu-alukan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan seterusnya beredar ke Cheradi Laila Kenchana bagi Majlis Mengadap.

  Semasa Majlis Mengadap, KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyembahkan Warkah Persilaan kehadapan Baginda Sultan untuk berangkat ke Majlis Pertabalan Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke XVIl yang akan diadakan pada 20 Julai 2024.

  KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyembahkan Warkah Persilaan kehadapan Baginda Sultan untuk berangkat ke Majlis Pertabalan Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke XVIl yang akan diadakan pada 20 Julai 2024.

  Doa selamat kemudiannya dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu S Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awd Abdul Aziz bin Juned.

  KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kemudiannya berkenan berangkatke Majlis Santap Tengahari di Cheradi Ratna Otika.

  Majlis Santap Tengahari yang berlangsung di Cheradi Ratna Otika.

  Juga berangkat ke Majlis Mengadap dan Majlis Santap Tengahari berkenaan ialah Paduka-Paduka Anakda Baginda DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen.

  Baginda Sultan kemudiannya berkenan berangkat ke Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi mengucapkan selamat berangkat kepada KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan lbrahim.

  Baginda Sultan berkenan berangkat ke Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi mengucapkan selamat berangkat kepada Yang di-Pertuan Agong Malaysia.
  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Nepal, India kerjasama cari mayat hilang tragedi bas hanyut

  KATHMANDU, 17 JULAI – Pihak berkuasa tempatan sedang berkerjasama dengan pegawai sempadan daerah India untuk mencari mayat dalam kemalangan Simaltal, di mana tanah runtuh...