Berkenan utus tahniah

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara
Brunei Darussalam hari ini berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Filipina, Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, kerajaan dan rakyat Republik Filipina sempena dengan Ulang Tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina yang ke-122.

Dalam titah perutusan berasingan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Persekutuan Rusia, TYT Vladimir Putin dan Perdana Menteri Persekutuan Rusia, TYT Mikhail Mishustin serta kerajaan dan rakyat Persekutuan Rusia bersempena dengan Russia Day.