Berkenan utus tahniah

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 JULAI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Raja Thailand, Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-68 tahun.

Sementara itu dalam perutusan berasingan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan kepada Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai perdana menteri Republik Singapura baru-baru ini.