Sunday, June 4, 2023
24 C
Brunei

  -

  Berkenan utus tahniah

  BANDAR SERI BEGAWAN, 24 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Raja Jordan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibn Al Hussein dan kerabat diraja serta kerajaan dan rakyat Jordan sempena Hari Kemerdekaan negara tersebut.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Punca kemalangan kereta api India dikenal pasti

  NEW DELHI, 4 JUN - Menteri Kereta Api India berkata hari ini bahawa punca dan orang yang bertanggungjawab terhadap nahas kereta api yang paling...
  - Advertisment -