Thursday, April 18, 2024
23.7 C
Brunei

  -

  Berkenan utus tahniah

  BANDAR SERI BEGAWAN, 27 NOV – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama The Right Honourable Christopher Luxon, berikutan pelantikannya sebagai Perdana Menteri New Zealand yang baharu.

  GAMBAR INFOFOTO
  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Ular punca perkhidmatan kereta api Jepun tergendala

  TOKYO, 17 APRIL – Walaupun kelewatan kecil dalam kereta api peluru yang sangat dibanggakan di Jepun adalah jarang berlaku, dan yang lebih luar biasa...